Nom du leak
QIP.RU
Url du leak
qip.ru
Date de la fuite de donnée
2011
Description
En 2011 une fuite de donnée a touché le site du service de messagerie instantanée Russe qip.ru. Près de 30 millions de comptes sont infectés. Les mots de passe sont tous stockés en clairs.
Nombre total de mots de passe
29 554 047
Nombre total de mots de passe uniques
14 231 197
Mot de passe le plus utilisé
123456
Mot de Base le plus utilisé dans les mots de passe
qwerty
Pourcentage de mots de passe unique dans la base
48%
Les 100 mots de passe les plus utilisés du leak QIP.RU
123456
123123
111111
123456789
12345678
qwerty
1234567
666666
000000
123321
555555
7777777
654321
qqww1122
1234567890
159753
777777
121212
112233
123654
gfhjkm
11111111
159357
222222
1111111
999999
131313
qazwsx
987654
987654321
1q2w3e4r
88888888
123qwe
333333
1q2w3e
789456
123123123
12344321
147258
888888
00000000
750790qqqq
ghbdtn
123789
010203
zxcvbn
111222
159951
147852
qwe123
87654321
1qaz2wsx
temporaryAeGuestPassword
<
jitrfdesaq
samsung
zxcvbnm
4815162342
11223344
252525
101010
098765
q1w2e3r4
232323
135790
asdfgh
444444
134679
147258369
666999
212121
qwertyuiop
9379992
7654321
password
12341234
789456123
cfreyjdf
142536
102030
124578
852456
q1w2e3
qwerty123
desaqware
0987654321
55555555
marina
12021983
753951
qweasd
qazwsxedc
1111111111
5555555
456123
qweasdzxc
1234554321
456789
555666
Les 100 mots de base les plus utilisés du leak QIP.RU
qwerty
qqww
gfhjkm
alex
qazwsx
qwer
q2w3e4r
q2w3e
ghbdtn
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
dima
anna
zxcvbnm
mama
qwertyuiop
marina
lena
zxcvbn
samsung
qqqq
olga
qwert
nokia
sasha
narps
qweasd
love
qazxsw
qaz2wsx
nata
asdfgh
nastya
andrey
master
password
temporaryaeguestpassword
nikita
jitrfdesaq
q1w2e3r
qwaszx
sergey
vfhbyf
qweasdzxc
oleg
natasha
vika
irina
serg
asdf
yfnfif
serega
qazwsxedc
fylhtq
qip.ru
angel
q1w2e
vlad
cfreyjdf
vfrcbv
qwertyu
stalker
sveta
desaqware
igor
suka
cjkysirj
elena
killer
dasha
polina
natali
kirill
q2w3e4r5t
aaaaaa
qweqwe
denis
vova
qqqqqq
spartak
masha
oksana
genius
anton
vfvf
cthutq
alina
qwertyui
ivan
nfnmzyf
artem
hjvfirf
roma
rfnz
mail.ru
cnekmxfr
maksim
cjkywt
ruslan
yfcnz
tanya
Nombre de caratères des mots de passe du leak QIP.RU
Nombre de caratères des mots de passe du leak QIP.RU
Jeu de caractères des mots de passe du leak QIP.RU
informations de debug du leak QIP.RU
Name QIP.RU
WebsiteUrl qip.ru
Description En 2011 une fuite de donnée a touché le site du service de messagerie instantanée Russe qip.ru. Près de 30 millions de comptes sont infectés. Les mots de passe sont tous stockés en clairs.
DateOfLeak 2011
NumberLines 29 554 047
Name QIP.RU
Id 19
NumberTotalEntries 29 554 047
NumberUniqueEntries 14 231 197
top100Password [["123456",536130],["123123",131538],["111111",129953],["123456789",104972],["12345678",87387],["qwerty",65894],["1234567",64499],["666666",57537],["000000",57298],["123321",53127],["555555",44859],["7777777",39487],["654321",38100],["qqww1122",35856],["1234567890",31248],["159753",28708],["777777",26626],["121212",24296],["112233",22039],["123654",20845],["gfhjkm",20236],["11111111",18914],["159357",18571],["222222",18046],["1111111",16450],["999999",16255],["131313",14815],["qazwsx",14466],["987654",14313],["987654321",14028],["1q2w3e4r",13731],["88888888",13115],["123qwe",12871],["333333",12665],["1q2w3e",12284],["789456",11505],["123123123",11421],["12344321",10975],["147258",10949],["888888",9959],["00000000",9770],["750790qqqq",9455],["ghbdtn",9193],["123789",9107],["010203",9058],["zxcvbn",8814],["111222",8577],["159951",8239],["147852",8136],["qwe123",8104],["87654321",8063],["1qaz2wsx",7947],["temporaryAeGuestPassword",7939],["<",7823],["jitrfdesaq",7703],["samsung",7539],["zxcvbnm",7535],["4815162342",7494],["11223344",7384],["252525",7381],["101010",7349],["098765",6988],["q1w2e3r4",6933],["232323",6895],["135790",6867],["asdfgh",6803],["444444",6756],["134679",6681],["147258369",6658],["666999",6626],["212121",6519],["qwertyuiop",6514],["9379992",6207],["7654321",6203],["password",6096],["12341234",6087],["789456123",5931],["cfreyjdf",5889],["142536",5877],["102030",5827],["124578",5726],["852456",5646],["q1w2e3",5504],["qwerty123",5497],["desaqware",5483],["0987654321",5345],["55555555",5296],["marina",5240],["12021983",5188],["753951",5175],["qweasd",5171],["qazwsxedc",5125],["1111111111",5090],["5555555",5066],["456123",5027],["qweasdzxc",4997],["1234554321",4938],["456789",4934],["555666",4845]]
top100BaseWord [["qwerty",106283],["qqww",36130],["gfhjkm",32303],["alex",20262],["qazwsx",19827],["qwer",18422],["q2w3e4r",15612],["q2w3e",14210],["ghbdtn",13782],["e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",13336],["dima",11857],["anna",11518],["zxcvbnm",11041],["mama",11000],["qwertyuiop",10993],["marina",10710],["lena",10584],["zxcvbn",10563],["samsung",10474],["qqqq",10153],["olga",9925],["qwert",9655],["nokia",9559],["sasha",9426],["narps",9398],["qweasd",9237],["love",9188],["qazxsw",9144],["qaz2wsx",9087],["nata",8863],["asdfgh",8499],["nastya",8346],["andrey",8197],["master",8192],["password",8142],["temporaryaeguestpassword",7939],["nikita",7740],["jitrfdesaq",7703],["q1w2e3r",7620],["qwaszx",7598],["sergey",7577],["vfhbyf",7087],["qweasdzxc",6661],["oleg",6618],["natasha",6561],["vika",6489],["irina",6395],["serg",6377],["asdf",6375],["yfnfif",6284],["serega",6172],["qazwsxedc",6147],["fylhtq",6115],["qip.ru",6100],["angel",6050],["q1w2e",5992],["vlad",5907],["cfreyjdf",5889],["vfrcbv",5741],["qwertyu",5620],["stalker",5578],["sveta",5507],["desaqware",5483],["igor",5468],["suka",5451],["cjkysirj",5397],["elena",5395],["killer",5387],["dasha",5296],["polina",5285],["natali",5249],["kirill",5240],["q2w3e4r5t",5234],["aaaaaa",5153],["qweqwe",5134],["denis",5028],["vova",5026],["qqqqqq",5016],["spartak",4929],["masha",4909],["oksana",4675],["genius",4593],["anton",4588],["vfvf",4497],["cthutq",4467],["alina",4411],["qwertyui",4384],["ivan",4328],["nfnmzyf",4306],["artem",4247],["hjvfirf",4246],["roma",4225],["rfnz",4216],["mail.ru",4158],["cnekmxfr",4147],["maksim",4111],["cjkywt",4106],["ruslan",4096],["yfcnz",4080],["tanya",4024]]
passwordLength [["1",10078],["2",2496],["3",14090],["4",52867],["5",55619],["6",8921717],["7",4297066],["8",7503875],["9",2388125],["10",1897036],["11",1045084],["12",1087102],["13",636600],["14",419591],["15",306739],["16",286061],["17",33397],["18",26890],["19",16744],["20",19688],["21",7030],["22",5873],["23",4396],["24",12328],["25",3384],["26",3125],["27",2589],["28",2261],["29",1748],["30",1667],["31",1435],["32",484517],["33",629],["34",357],["35",263],["36",239],["37",157],["38",129],["39",123],["40",112],["41",66],["42",66],["43",62],["44",31],["45",36],["46",45],["47",27],["48",37],["49",35],["50",41],["51",33],["52",21],["53",15],["54",10],["55",9],["56",20],["57",9],["58",15],["59",8],["60",15],["61",16],["62",7],["63",13],["64",23],["65",4],["66",5],["68",4],["69",4],["70",9],["71",8],["72",8],["73",2],["74",4],["75",3],["76",2],["77",11],["78",5],["79",4],["80",3],["81",1],["82",3],["84",8],["86",4],["87",1],["88",1],["90",1],["91",2],["92",1],["96",2],["97",3],["99",6],["100",4],["103",1],["105",2],["108",1],["109",1],["110",1],["114",2],["119",1],["121",1],["125",1],["127",10],["128",21],["132",1],["137",1],["139",1],["143",1],["255",1]]
characterSets [["numeric",11924612],["loweralphanum",6799976],["loweralpha",4817556],["mixedalphanum",2978695],["mixedalpha",927461],["specialnum",351505],["loweralphaspecial",297099],["upperalphanum",253196],["loweralphaspecialnum",195849],["upperalpha",118894],["mixedalphaspecialnum",98496],["mixedalphaspecial",63048],["upperalphaspecialnum",15054],["upperalphaspecial",10883],["special",9491]]